เจเอสเอสอาร์ ทรานสปอร์ต

ดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลากว่า 25 ปีที่ทางบริษัทได้ให้บริการงานทางด้านการขนส่ง ทั่วประเทศไทย
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครื่องจักรในการทำงานอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าทุกท่านโดยพนักงานของเรา ยึดถือในเรื่องความปลอดภัยและ ความรวดเร็วในการทำงาน  เป็นหลักมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา