เจเอสเอสอาร์ ทรานสปอร์ต

ดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลากว่า 25 ปีที่ทางบริษัทได้ให้บริการงานทางด้านการขนส่ง ทั่วประเทศไทย
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครื่องจักรในการทำงานอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าทุกท่านโดยพนักงานของเรา ยึดถือในเรื่องความปลอดภัยและ ความรวดเร็วในการทำงาน  เป็นหลักมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ชื่อ : บริษัท เจ.เอส.เอส.อาร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 82 หมู่ 5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-7049555

วันที่ก่อตั้ง : 14 ตุลาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท
จำนวนหุ้น : 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ : 100 บาท
ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการด้านขนส่ง
ทะเบียนการค้าเลขที่ : 0105536117890
ใบอนุญาตประกอบขนส่ง : สป162/2561