ข้อเสนอแนะ และ ข้อร้องเรียน

ท่านสามารถ เสนอแนะ และร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการ ทางด้านขนส่ง หรือ ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการของเราทั้งหมด เช่น พนักงานไม่สุภาพ เป็นต้น หรือ แม้กรทั่งการใช้งาน ระบบ คอมพิวเตอร์ หรือการให้ บริการ นานเกินไป เหล่านี้ ท่านสามารถ ร้องเรียน หรือ เสนอ แนะ เราได้ เพื่อประสิทธิภาพ ในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไป
 

 

แจ้งปัญหาติดต่อ

คุณธานินทร์ บุตรหงษ์  ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฯ

E-mail : tanin@jssr.co.th