วิธีใช้งาน

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบราคาสินค้าก่อนส่งได้ดังนี้

  1. โดยเลือกต้นทางการส่งสินค้า(JSSR กม.32และกม.35)
  2. เลือกปลายทางจังหวัด อำเภอ ตำบลที่ท่านต้องการส่งสินค้า
  3.  กดปุ่ม "ตรวจสอบราคา"  โดยขั้นตอนนี้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าระบบ